Coláiste an Eachreidh

Home » Community Links » Link

Bunaíodh Coláiste an Eachréidh i Lúnasa 2006. Is iarbhunscoil lán-Ghaeilge í atá faoi choimirce Coiste Ghairmoideachais Co.na Gaillimhe. Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide an Choláiste.

Coláiste an Eachréidh wasfounded in August 2006. It is an all-Irish post-primary school under the auspices of County Galway Vocational Education Committee. It is a co-educational, multi-denominational school in which Irish is the language of communication and all subjects are taught through the medium of Irish.

Coláiste an Eachreidh

– –