Teilifís na Gaeilge

Home » Library » The Athenry Journal » Record

An bhfuil an Ghaeilge beo beatha againn anseo in Eireann? Ni chredim go bhfuil. Cén fath? Bheul ar an céad dul sios tá treigean na tuaithe agus an imirce- tá na daoine oga ag imeacht ina mílte ó na ceantair gaeltachta. Tá siad ag dul go Americá, Sasana agus cathraca na tíre seo. Níl tús áite ag an teanga I gcúrsaí polaitiochta, i gcúrsaí oideachais ná i gcúrsaí tionscail agus trachta. Braithim féin go bhfuil slanú agus todhchaí na gaeilge i lámha Teilifís na Gaeilge. Ta Radio na Giaeltachta agus Radio na Life ann ach ni éisteann na daoine óga leo sin mar ceapann siad go bhfuil siad sean aimseartha. Mar gheall ar seo tá dualgas trom ar lucht stiúrtha Teilifís na Gaeilge freastail ar an bpobal go proifisiúnta.

Ta sé tabhachtach go mbeadh iomha dearfach ar an aos óg i leith teanga na gaeilge. Sin é an fath go bhfuil sé riachtanach go mbeadh an gaeilge chun tosaigh ar na meain. Tá an job seo le déanamh ag Teilifís na Gaeilge.

Ni féidir le lucht stiúrtha Teilifís na Gaeilge bheith ró-spiurúilte faoi aon rud. Caithfidh siad claracha ata oiriúnach do saol an lae inniu a chur ar fáil. Ni féidir bheith seanaimeartha, leadranach nó leisciúil. Caithfidh siad clair ar aon caighdean le ‘The Late Late Show’ no ‘Kenny Live’ a chur ar fáil.

Fáiltíonn muintir na gaeltachta roimh Teilifís na Gaeilge mar deanfaidh sé stadas na teanga a fhorbairt go mór. Is iontach an spioraid a churfidh Enya, Clannad agus grúpaí eile in aithbheócan na teanga.

I dTulach i gConemara atá ceann cheathrain an stáisúin. Tabhafaidh Teilifís na Gaeilge fostaíocht don oige. Tabharfaidh sé leargas nua ar fad dóibh faoin teanga. Caithfidh muid bheith dóchasach faoin teanga mar a deir an seanfhocal “Tagann an ghrian i ndiaidh na fearthainne”. Móntas cine agus misneach na ndaoine a shabhalfaidh an teanga. Guim rath Dé ar obair Theilifís na Gaeilge. Is fearr go deirneach na go brách.

– –

About this record

Written by Gráinne Ní Bhroinn

Published here 13 Jan 2023 and originally published Mí na Nollag 1996

– –